Zorgorganisatie: einde aan financiële problemen

Een grote zorgorganisatie was in zwaar weer beland. De situatie was urgent. Op de korte termijn- en ook op langere termijn moesten maatregelen worden getroffen om de continuïteit van zorg aan cliënten te garanderen.

Er is een Plan van Aanpak gemaakt op basis van een grondige analyse. Het plan van aanpak bevatte maatregelen voor de korte termijn en voor de langere termijn. Hiermee moesten gedwongen ontslagen van medewerkers worden voorkomen en de negatieve gevolgen voor cliënten zoveel mogelijk worden beperkt.

De zorgorganisatie was binnen een jaar weer uit de rode cijfers door o.a een betere sturing op resultaten en procesverbetering. Dit alles zonder gedwongen ontslagen van medewerkers of merkbare gevolgen voor cliënten.

ANALYSE EN ONDERZOEK