Stichting BaanPlus: duidelijkheid in ambities

De stichting BaanPlus (arbeidsintegratie) verkeert in een markt die in verandering is en was zoekende naar het meest ideale toekomstige organisatiemodel. Om medewerkers en andere stakeholders mee te laten denken vond men het prettig om de problematiek eerst te schetsen in een korte notitie.

De oplossing: De inzet van De Organisatiearchitect heeft ertoe geleid dat er helderheid kwam over de verschillende alternatieven. Deze zijn verwoord in een notitie van 4 A4, waarin de alternatieven met voor- en nadelen staan weergegeven. Directeur Jan Venema: “zonder poeha is er een heel helder en goed lopend verhaal gemaakt van mijn gedachten”.

Resultaat: De notitie diende als basis voor discussie met medewerkers en andere stakeholders en diende vervolgens als besluitvormingsdocument voor  Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 

 

RICHTING EN INRICHTING