Re-integratiebedrijf: onderzoek strategische keuzes (maart 2012 – november 2012)

Een re-integratiebedrijf is voor 85% van haar opdrachten afhankelijk van 1 opdrachtgever. Dit maakt het bedrijf kwetsbaar. Het bedrijf wil meer spreiding van haar opdrachtgevers en daartoe eventueel het productenaanbod uitbreiden. 

Oplossing: De Organisatiearchitect maakt een interne analyse om na te gaan waar de medewerkers kansen zien voor uitbreiding van opdrachtgevers en producten. Vervolgens verricht De Organisatiearchitect een onderzoek onder potentiële en huidige opdrachtgevers. Samen met de medewerkers worden de resultaten besproken en worden keuzes gemaakt voor de toekomstige koers van dit bedrijf.

Resultaat: Het re-integratiebedrijf krijgt handvatten om strategische keuzes te maken, zodat zij niet langer afhankelijk is van een opdrachtgever. 

 

ANALYSE EN ONDERZOEK