Stichting Talant: verbeterde klantgerichtheid

Klanten moesten voor verschillende zorg- en ondersteuningsvragen bij verschillende organisatieonderdelen terecht. De organisatie wilde meer eenduidigheid voor de klant:  een helder aanspreekpunt en coördinatie/afstemming op zorg- ondersteuningsvragen.

Oplossing: invoering van de functie aanmeld- en plaatsingsmedewerker die het eerste aanspreekpunt vormt voor potentiële klanten. Een heldere taakverdeling tussen medewerkers mede als gevolg van de invoering van een nieuw functie- en salarisgebouw. Gerichte ontwikkeling van alle medewerkers op het gebied van klantgerichtheid.

Resultaat:  Voor (potentiële) klanten is het helder bij wie ze terecht  kunnen met hun vragen, medewerkers weten beter wat van hen verwacht wordt en het zorg- ondersteuningsaanbod is goed op elkaar afgestemd.

 

RICHTING EN INRICHTING