Alliade: schrijven tekstdeel Jaardocument Zorg (februari / maart 2012)

Door de grote werkdruk was er binnen Zorggroep Alliade geen tijd om het Jaardocument Zorg 2011 te schrijven. Om die reden is het schrijven van het tekstdeel van het jaardocument Zorg uitbesteed aan De Organisatiearchitect. 

Oplossing: Aan de hand van een documentenstudie en interviews met enkele sleutelfiguren is het jaardocument geschreven (m.u.v. paragraaf 4.3. 4.4 en 4.5. en 4,7). Het jaardocument is in korte tijd geschreven,  bevat alle relevante ontwikkelingen en voldoet eveneens aan de eisen vanuit wet- en regelgeving.

Resultaat: Het Jaardocument Zorg is naar tevredenheid van betrokkenen opgeleverd en was ruim op tijd klaar. Zorggroep Alliade was af van de druk om het jaardocument op tijd af te ronden, omdat De Organisatiearchitect het werk uit handen heeft genomen. (zie: www.jaarverslagenzorg.nl, zoeken op Alliade).


 

STRATEGISCHE ONDERSTEUNING