Vanboeijen: evaluatie Groene Weides (juni 2012 – juni 2013)

De zorgorganisatie Vanboeijen is gestart met een uitdagend en ambitieus project: er zijn twee ‘Groene Weides’, waarbinnen voor een periode van een half jaar de medewerkers zelf bepalen hoe de ondersteuning door de ondersteunende diensten eruit gaat zien en of ze daarbij gebruik maken van de eigen ondersteunende diensten of kiezen voor alternatieven. De organisatie vraagt De Organisatiearchitect dit experiment te ondersteunen en te  evalueren.

Oplossing: De Organisatiearchitect maakt een evaluatie van dit project. De evaluatie wordt vanuit meerdere invalshoeken vormgegeven: waaronder vanuit medewerkers van de locatie, de cliënten van de locatie en medewerkers en management van ondersteunende diensten.

Resultaat: Het project loopt momenteel nog. De resultaten van de evaluatie worden in het voorjaar van 2013 bekend. De resultaten van de evaluatie dienen als input voor een organisatieontwikkelingstraject.

 

ANALYSE EN ONDERZOEK