Uw vraag 

Strategische ondersteuning aan (hoger) management

Heeft u tijdelijk behoefte aan (extra) ondersteuning van de Raad van Bestuur, een manager, de directie of een projectleider? Ik  bied praktische, inhoudelijke ondersteuning. Het kan hierbij gaan om het tijdelijke vervangen van een bestuurs- of directiesecretaris maar ook om meer projectmatige ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan: het begeleiden van projecten, het schrijven van een beleidsnotitie, het verbeteren van beleids-en besluitvormingsprocessen, inclusief de werking van het secretariaat of het ondersteunen bij een fusie of overnameproces.

Organisatieanalyse, onderzoek en beleidsadvies

Bij De Organisatiearchitect kunt u terecht voor verschillende vormen van organisatieanalyse en praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld een onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen organisaties of afdelingen of onderzoek naar (proces)verbetermogelijkheden van een afdeling. Daarnaast kunt u bij De Organisatiearchitect terecht voor Beleids- en Evaluatieonderzoek en advies.

Expertise en ondersteuning bij organisatievraagstukken

Heeft u een vraagstuk op het gebied van het richten of inrichten van uw organisatie? De Organisatiearchitect kan samen met u een strategische koers bepalen, of gaat samen met u op zoek naar een geschikte organisatieinrichting, die passend is bij uw ambities en cultuur.