De Organisatiearchitect werkt veel samen met andere professionals. Deze samenwerking staat in het teken van kennisuitwisseling en kennisdeling en -ontwikkeling, maar bestaat soms ook uit (altijd in overleg met de opdrachtgever) het meedenken in de opdrachten van De Organisatiearchitect. Deze samenwerking biedt opdrachtgevers de garantie van continuïteit en professionaliteit.

Samenwerkingspartners:

- NB Communicatie (www.nbcommunicatie.nl)

- De Sociale Innovatiegroep (www.socialeinnovatiegroep.nl)