Graag bouw ik samen met u aan de toekomst van uw organisatie. Dit doe ik door op projectbasis of interimbasis denk- en daadkracht toe te voegen. Mijn drijfveer is de klant, zijn of haar vragen of wensen zijn uitgangspunt voor mijn denken en handelen.  

Vaak wordt ik ingezet voor tijdelijke projecten of vervangingsvraagstukken. Daarbij ben ik in staat om kwaliteit en continuïteit te bieden. Veelal signaleer ik tijdens een interimperiode of tijdens projecten ook kansen. Mijn aanpak is erop gericht om die kansen in uw organisatie met u te bespreken en deze om te zetten in verbeteringen. Ik geloof namelijk dat uw klanten, uw medewerkers en uzelf de antwoorden hebben op vraagstukken. Mijn uitdaging is om deze informatie concreet te maken en te vertalen op een manier die bijdraagt aan het realiseren van uw ambities.

Ik heb jarenlange ervaring binnen het sociaal domein in de rol van adviseur, bestuurs/directiesecreataris of projectleider. Opdrachtgevers waarderen mij om:

  • het feit dat ik 'lever' en de opdrachtgever ontzorg  
  • de snelheid waarmee ik nieuwe materie eigen maak / ingewerkt ben
  • de prettige wijze waarop ik mij in de organisatie – op alle niveaus – beweeg
  • de wijze waarop ik ingewikkelde vraagstukken verwoord in heldere (beleids) notities/voorstellen